Román

Dokonalý život?

Šárka Šišková potvrzuje, že do světa literární tvorby nezavítala náhodou. Její druhá kniha vychází přesně rok po velmi úspěšném debutu A co láska?

Román Dokonalý život? vypráví v průběhu patnácti let příběh dospělých lidí, Viktora, Jany, Ivy, Karolíny a Matěje.

Neopírá se o kulisy minulosti, je aktuální a odehrává se právě teď. Každý z hrdinů touží a přeje si žít život podle svých představ.

Zatímco Viktor se svým narcistickým viděním světa o dokonalém životě pouze mluví, jeho ženatý bratr Matěj ho zcela pragmaticky žije.

Co se změní, rozvine, přenastaví, v horizontu dní a roků v jejich životech? Obyčejný nebo dokonalý? Co je víc? A není hranice mezi obyčejným a dokonalým dávno smazaná nebo jen otázkou pohledu na život samotný?

Romantický obraz zapadajícího slunce u chorvatského pobřeží i přelidněné velkoměsto Hong Kong nejsou pouhými kulisami děje, ale jeho nedílnou součástí. Dynamika, pravdivost a reálnost stylu vyprávění tvoří linii, která se velmi podobá puštěnému filmu. Jednotlivá okénka záběrů a scén se energicky střídají s dialogy, detaily i pohledy na velký celek města nebo přírody.

Jazyk vyprávění Šárky Šiškové čtenáře potěší. Umí být strohý, přesný, dokáže rychle a nekompromisně upoutat pozornost, aby po chvíli zpomalil a konejšivě vykreslil zapadající slunce.

Slova nakladatele

Po skvěle a svižně napsaných novelách Šárky Šiškové Červený kabriolet, Nechodím nikdy pozdě a Ryba ve vodě, vydaných v knize pod názvem A co láska? pro mě nebylo těžkým rozhodnutím, vydat rok poté její nový román Dokonalý život?

Autorka mě opět ujistila o svém talentu a schopnosti napsat přesvědčivý příběh ze současnosti, který má strhující tempo, věrohodnost dialogů i příjemnou autentičnost lidských pohnutek, nálad, skutků.

Děj románu je zasazen do kulis chorvatského mořského pobřeží, ale i nekompromisně přelidněného a rušného velkoměsta Hongkongu, kam odjela za prací a prožila většinu roku 2018. Zde vznikla i poslední část románu plná autentických a velmi sugestivních pocitů z tohoto výjimečného místa.

Jazyk Šárky Šiškové mě baví. Nesnaží se mě přesvědčit lidovou mluvou ani slangovým způsobem vyjadřování. Její čeština se nepodbízí a odmítá podpůrná slovíčka hovorové řeči i v častých dialozích.

Pracuje s textem jako by míchala alkoholický drink. Romantizující popisy zapadajícího slunce rychle střídají krátké strohé věty a dynamicky zvyšují napětí, atmosféru i tempo děje.

Románové postavy ožívají stránku po stránce a získávají na větší životnosti i díky drobným, leč zcela přesným detailům, jimiž autorka velmi výstižně vykresluje přesnost charakterů.

Hrdiny románu nelze rozdělit na kladné a záporné bytosti, protože jsou to především normální lidé. Chybující, hledající, živoucí. I tam, kde by se nabízel kritický odsudek, v případě sexy manipulativní Karolíny či sebestředného Viktora toužícího po dokonalosti, nabízí autorka pro jejich chování omluvu, či vysvětlení. Vyprávění Šárky Šiškové neodsuzuje, nekárá, nehledá morálního vítěze. Nehodnotí.

Její kniha pouze jednoduše žije. Připomíná příběh, který by mohl prožít kdokoliv z nás… Hlavní hrdiny Viktora i Matěje, kteří končí svůj románový příběh s lahví plnoleté whisky, od sebe na míle vzdáleni přes půl zeměkoule a přesto spolu, jsem si oblíbil nejvíc.

Zcela záměrně jim autorka dává největší prostor. Jako by na jejich příběhu chtěla ukázat, že i žena může pochopit mužský svět. Nikdo z nich netouží po ničem víc, než po životě, o němž si myslí, že může být dokonalejší. Dokonalejší než je ve chvíli, kdy se pro svůj plán lepšího života rozhodují.

Chtěl jsem se podělit o své dojmy, ale není pro mě vůbec snadné psát posudek na hrdiny příběhu, neskládají přeci maturitu… Jsou dávno dospělí, i když stále hledající… něco, někoho?

Myslím si, že nejvíce sebe sama. Podobnost reálného světa a románových postav je natolik silná, že se dál neodvažuji soudit a pronášet svá moudra o tom, jak která postava příběhu selhala na své cestě ke štěstí. Co mohla udělat lépe nebo jinak. Kde se ocitla na odbočce a vydala směrem, který se později neukázal jako nesprávnější.

Namísto dalších slov jsem pro vás vybral dva citáty, které mé pocity z hrdinů románu Šárky Šiškové vystihují nejlépe. „Necítím velký optimismus, jde-li o schopnost lidí měnit způsob, jakým uvažují, ale cítím ohromný optimismus, jde-li o schopnost odhalovat chyby ostatních.“ Daniel Kahneman, psycholog

„Velké omyly, tak jako tlustá lana, se často skládají z mnoha malých vláken. Vezměte lano vlákno po vláknu, vezměte si jednotlivě všechny ty malé určující motivy, rozeberte je jeden po druhém a řekněte si: To je všechno. Ale stočte je a zapleťte dohromady a promění se v nesmírnost.“ Viktor Hugo, spisovatel

Adam Adler, šéfredaktor edice Literi

Inspirace

Bylo by asi opovážlivé rovnou napsat, že mi inspiraci přináší pohled na určitou situaci, kterou prožiju třeba právě s vámi… kteří čtete mé knihy, ale může to tak být. Inspirací pro román Dokonalý život? mi bylo jedno jarní setkání. S lidmi, kteří si povídali, jedli, smáli se… a já přemýšlela nad tím, co všechno by mohlo být ukryté v pozadí jejich slov a vnějších projevů a má fantazie se rozeběhla. Zní to jako klišé a určitě jste již slyšeli, že postavy románu či příběhu si začnou žít svůj vlastní život a spisovatel už jen zaznamenává jejich slova a pohnutky. Ano a ne. Protože nejsem alibista, musím přiznat, že jsem to především já, přes koho všechna ta ústa mluví a beze mě by žádná z mých postav ráno nevstala z postele, protože by jednoduše nežila. Takže ano, žijí si svým životem… a já nad nimi denně přemýšlím, mluvím s nimi a oni mluví se mnou… tak dlouho…než vznikne kniha. Důležité pro mě je, mít své románové hrdiny svým způsobem všechny ráda a pokusit se, nesoudit. Jen psát a nechat žít… Dokonalý život? má pro mě navždy naprosto jedinečný význam. Protože část příběhu vznikla u Jihočínského moře, psána rukou do deníčku. Cestou do práce v přeplněném metru… Hong Kong se stal součástí mého života, nezapomenutelně. Dal mi zažít něco, o čem jsem nikdy nesnila. A mí románoví hrdinové asi také ne….

Román

Nakladatelství Artview edice LITERI

se věnuje vydávání české beletrie

Bylo založeno společností Artview s.r.o. s cílem podpořit vydavatelskou činností autory, kteří mají talent a entuziasmus a přináší do českého literárního prostředí kvalitní původní tvorbu.

román Dokonalý život?
první vydání vyšlo 28/8 2019
Tiskárna KODIAK print s.r.o., Zlín
náklad 2000 ks
ilustrace na obálce i v knize Šárka Šišková
grafická úprava knihy Josef Omelka
jazyková korekce textu Gabriela Hegerová
redaktor Adam Adler
ISBN 978 - 80 - 907093-1-7

Čtěte Není nad vlastní zkušenost
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Ke stažení

strana 11 - 23 první tři kapitoly


Koupit na www.siskova.cz

AUTOR

Šárka Šišková Akademická malířka

Akademická malířka Šárka Šišková se narodila 2. února 1966 ve Zlíně. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze.

Debutovala knihou A co láska? vydanou v roce 2018, která u čtenářů vzbudila nečekaně velký zájem. V srpnu 2019 vychází román Dokonalý život?, který napsala při své pracovním pobytu v HongKongu. V červnu 2020 vychází román Navždy nebo jen na chvíli?

Profesní život doposud zasvětila především oděvnímu designu. Její modely se staly součástí stálých světových sbírek Muzea FIT v New Yorku i Uměleckoprůmyslového muzea Praha.

Pracovní i osobní čas tráví mezi Zlínem, Prahou, New Yorkem a Hongkongem, který se silně vtiskl svými kulisami i do její nové knihy.

„Vždycky mě naplňovalo vyprávění příběhů. Má fantazie žije bez omezení a je jedno, jestli maluju obraz, vymýšlím šaty nebo píšu román... Tvorba pro mě znamená největší svobodu, kterou nutně

www.siskova.cz

www.literi.cz

fb. sarka siskova

  • img

Objednávka

Knihu si můžete objednat na fb sarka siskova, e-mailem objednavka@literi.cz V případě e-mailové objednávky nezapomeňte uvést poštovní adresu. Poštovné a balné: 70,- Kč Expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí platby.
KNIHU JE MOŽNÉ TAKÉ ZAKOUPIT NA E-SHOP www.siskova.cz.
Kontakt

kontaktní osoba:
šéfredaktor Mgr. Adam Adler (adler@literi.cz)
Artview s.r.o.
B. Smetany 476
Zlín 763 02
IČ 29911698
DIČ CZ 26911698